Informacje
Wizyt
Dzisiaj: 59Wszystkich: 27602

Historia

Klub » Historia

Ogólnopolski Klub Kotów i Kociarzy NO PROBLEM powstał w dn 8 czerwca 2008 r . Zebranie założycielskie odbyło się w Krakowie i ustaliło: siedzibę Klubu w Olsztynie oraz dokonało wyboru Zarządu w osobach:

Ewa Brzozowska Szymanek
Ewa Kralka
Anna Adamczyk

Oraz komisji Rewizyjnej w osobach:

Marek Małażewski
Magda Słobodzian
Aleksander Nalewaj

Jak również przyjęto treść Statutu, określono stawki opłat na rzecz Klubu oraz upoważniono Zarząd do przystąpienia do Federacji Felis Polonia działającą po auspicjami międzynarodowej organizacji FIFE. Pierwsze dwie wystawy Klubu odbyła się w Olsztynie w dn 20 i 21.06.2009r. W 2012 r Ewa Brzozowska Szymanek zrezygnowała z pracy w Zarządzie Klubu i na Walnym Zebraniu członków w 2012 r dokonano wyboru Zarządu w składzie:

Marek Wiśniewski
Ewa Kralka
Anna Adamczyk

W tym składzie Zarząd Klubu pracuje do dnia dzisiejszego. Komisja rewizyjna również zmieniała swój skład na kolejnych Walnych Zebraniach o charakterze wyborczym i w chwili obecnej (2017r) pracuje w składzie:

Katarzyna Małażewska
Danuta Pawłowicz
Małgorzata Witkowska

W 2013 r podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby Klubu do Warszawy i dokonano rejestracji pod adresem wirtualnym na ul. Złotej 61/100. Na ul. Złotej rokrocznie wynajmujemy pomieszczenie dla odbycia się Walnych zebrań na które wszyscy członkowie otrzymują zaproszenia.

Facebook