Wizyt
Dzisiaj: 83Wszystkich: 247533

Jak przystąpić do klubu

Poniżej opisujemy procedurę zapisów do klubu - bardzo prosimy o jej przestrzeganie, aby cały proces przebiegał sprawnie. Zachecamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w przypadku niejasności.

Ażeby zostać członkinią lub członkiem klubu "No Problem" należy:

  1. Własnoręcznie wypełnić i podpisać deklarację członkowską - druk deklaracji i inne ważne dokumenty znajdziesz TUTAJ i przesłać ją drogą mailową na adres klubu: info@noproblem.org.plOsoby, które nie są jeszcze hodowcami i nie mają zarejestrowanej hodowli, a pragną zapisać się do naszego klubu ze swoim pierwszym kotem hodowlanym są obowiązane do przesłania do klubu skanu umowy kupna-sprzedaży tego kota, z której będzie wyraźnie wynikało, iż  jest on nabyty z prawami hodowlanymi lub zwrócić się do hodowcy kota o przesłanie maila na adres klubu z potwierdzeniem i rekomendacją. O przyjęciu w poczet członków NO PROBLEM informujemy drogą mailową.
  2. Po mailowej informacji o przyjęciu w poczet członków klubu prosimy o:
  • opłacenie skladki członkowskiej - www.noproblem.org.pl/?oplaty
  • przesłanie rodowodow kotów wraz z wypełnionymi wnioskami o nostryfikacje (konieczne jest przesłanie pocztą ORYGINAŁÓW rodowodów kotów, które mają być nostryfikowane) / jeśli koty maja rodowody wydane przez FPL wystarczy przesłanie drogą mailową skanów tychże rodowodów
  • przesłanie zgłoszenia danych osobowych do FPL: www.felispolonia.eu/public/dane-osobowe.pdf  listowniena adres korespondencyjny klubu:
    Ogólnopolski Klub Kotów i Kociarzy No Problem,ul. Żeromskiego 44a, 05-250 Słupno
  • można jednocześnie załączyć wniosek o przydomek hodowlany - wniosek znajdziesz TUTAJ.

*** prosimy o dokonanie opłat za nostryfikacje rodowodów zgodnie z cennikiem, a kopię wykonania przelewu lub wpłaty dołączyć do dokumentów lub dosyłać mailowo ***

Oryginały rodowodów kotów odsyłane są w kilka dni po dokonaniu rejestracji kotów w klubie, listem poleconym priorytetowym.


Jak wystąpić o przydomek hodowlany/ jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić wniosek do Zarządu Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia o zarejestrowanie przydomka hodowlanego  FIFe. Prosimy o podanie co najmniej 3 propozycji przydomka i sprawdzenie, czy nie występują już w następujących organizacjach:

FIFe: www.fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp
WCF: www.wcf-online.de/WCF-EN/zuechterinfo/cattery.html
TICA: www.tica.org/en/catteries

Facebook