Informacje
 • Ciekawe strony

 • Info dla członków

  Mikroczipy dla kotów chwilowo nie są dostępne przez Klub. Prosimy o wstrzymanie się z zamówieniami i wpłatami.

  Jak tylko znowu będą w Klubie, poinformujemy Państwa o tym odrębnym mailem.

  14.11.2019

   

  Z dniem 1 kwietnia 2019 Poczta Polska podniosła znacznie opłaty pocztowe. W związku z tym opłata stała za przesyłkę
  dokumentacji ulega zmianie na 15 PLN .

   

  Wszyscy członkowie mają zniżkę za udział w wystawie klubowej 10zł/kota/dzień.

   

  Zapraszamy na Międzynarodową Wystawę Kotów Rasowych która odbędzie się w Warszawie, 11 i 12 maja 2019 r.

   

  31.07.2018

  Szanowni Państwo,

  W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi interpretacji Uchwały podjętej przez WZC informuję, że Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę 8/2018 o następującej treści:

  Z dniem 1.07.2018 wprowadza się obowiązek chipowania kociąt przed wystąpieniem o wydanie dla nich rodowodów.

  Numery chipów muszą być wpisane do dokumentu miotu.

  Kocię nieposiadające mikrochipu nie otrzyma rodowodu.

  Nie ma znaczenia data urodzenia kociąt – ma znaczenie natomiast kiedy dokument miotu wpłynął do Biura Rodowodowego.

  Od 1 lipca br BR nie wydaje rodowodów dla kociąt, dla których nr mikrochip nie został umieszczony w aplikacji.

  Zwracam się z ogromną prośbą o komunikację skierowaną do członków Państwa klubów, aby uniknąć wątpliwości i pytań kierowanych do Federacji z pominięciem ustalonej ścieżki komunikacji

  Przypominam także, że korespondencja pomiędzy Federacją, a klubami zrzeszonymi jest korespondencją wewnętrzną naszej organizacji.

  Pozdrawiam

  Anna Duraj

  Sekretarz Generalny FPL

 • STREFA KLUBOWICZA

Wizyt
Dzisiaj: 11Wszystkich: 161053

PRZYDATNE INFORMACJE

Przydatne informacje dla nowych członków klubu.

Jak zapisać się do klubu?

1. Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej ze strony Dokumenty i przesłanie jej drogą mailową na adres klubu: info@noproblem.org.pl

 

Osoby, które nie są jeszcze hodowcami i nie mają zarejestrowanej hodowli, a pragną zapisać się do naszego klubu ze swoim pierwszym kotem hodowlanym są obowiązane do przesłania do klubu skanu umowy kupna-sprzedaży tego kota, z której będzie wyraźnie wynikało, iż  jest on nabyty z prawami hodowlanymi lub zwrócić się do hodowcy kota o przesłanie maila na adres klubu z potwierdzeniem i rekomendacją.2. Po mailowej informacji o przyjęciu w poczet członków klubu prosimy o:

- opłacenie skladki członkowskiej -  http://www.noproblem.org.pl/?oplaty

- przesłanie zgłoszenia danych osobowych do FPL: http://www.felispolonia.eu/public/dane-osobowe.pdf  listownie na adres korespondencyjny klubu:

Ogólnopolski Klub Kotów i Kociarzy No Problem

ul. Żeromskiego 44a

05-250 Słupno

Jak wystąpić o przydomek hodowlany?

Należy wypełnić wniosek do Zarządu Polskiej Federacji Felinologicznej Felis Polonia o zarejestrowanie przydomka hodowlanego  FIFe.

http://www.noproblem.org.pl/files/przydomek_fpl.doc

Prosimy o podanie co najmniej 3 propozycji przydomka i sprawdzenie, czy nie występują już w następujących organizacjach:

FIFe: http://fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp

WCF: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/zuechterinfo/cattery.html

TICA: https://www.tica.org/en/catteries

Ten dokument należy zeskanować i  wysłać drogą mailową do nas na adres:  info@noproblem.org.pl

 

Jak zarejestrować kota?

1. Jeżeli kot pochodzi z hodowli należącej do klubu zrzeszonego w FPL należy przesłać do nas mailem następujące informacje:

- pełne imię kota wraz z przydomkiem, tak jak widnieje w rodowodzie,

- pełny numer rodowodu,

- numer S/N

- numer mikroczipu

oraz skan obu stron rodowodu.

2. Jeżeli kot pochodzi z hodowli zrzeszonej w innej organizacji niż Felis Polonia należy wystąpić o nostryfikację rodowodu wypełniając  właściwy  dokument.

http://www.noproblem.org.pl/files/wniosek_nostryfikacja.doc

Można, zakreślając odpowiednie pole na tym dokumencie, wystąpić o nowy rodowód wydany przez FPL. Należy wówczas uiścić opłatę w wysokości 30 zł za wydanie rodowodu FPL.

Jeżeli pole to pozostanie puste, na oryginalnym rodowodzie zostanie naklejona informacja z FPL o nadaniu numeru rodowodu w bazie FPL i numeru S/N.

Ten dokument prosimy przesłać do nas, wraz z oryginałem rodowodu, listownie na podany wcześniej adres korespondencyjny. Jeżeli na oryginale nie ma kodów EMS należy je wpisać dla wszystkich pokoleń na kopii rodowodu i ją również dołączyć.

 

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnianie wszystkich dokumentów.

Jeżeli wiąże się z tym stosowna opłata, po jej dokonaniu prosimy o dołączenie do korespondencji (zarówno listownej, jak i mailowej) potwierdzenia zapłaty. Przyspieszy i usprawni  to załatwienie sprawy.

Gdy sprawa dotyczy dokumentów hodowlanych (rodowodów, kart miotu) wymagających przesłania do nadawcy drogą listowną  prosimy o uiszczenie opłaty za przesyłkę – 15 zł.

 

ELEKTRONICZNA KARTA MIOTU

Dostęp do Elektronicznej Karty Miotów jest pod linkiem:

https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php

Dla członków klubu No Problem dostęp jest też ze Strefy Klubowicza: http://klub.noproblem.org.pl/
Należy się zalogować – po prawej stronie, następnie w tym samym miejscu kliknąć „Moje koty” , kliknąć numer rodowodu kotki-matki  i otwiera się karta z możliwością zgłoszenia miotu.

W Strefie Klubowcza można też znaleźć numer przydomka: - pod linkiem „Moje dane” – „Przyd. id:”.

Zgłaszając miot ze Strefy Klubowicza system automatycznie wypełni kartę miotu danymi ze strony klubowej i przejdzie do kroku 2.


Karta miotu składa się z 6 kroków:

1. Dane hodowli.

- przydomek (można pominąć człon *PL, lub napisać w całości tak jak w dokumencie nadania przydomka, w tym wypadku nie można zamieniać PL miejscami)

- numer hodowli (przydomka)*

- klub do którego należy hodowla (ten klub dostanie fakturę za wystawione rodowody)

* )  jeżeli formularz nadania przydomka nie zawiera numeru nadanego przez FPL (czasy SHKRP i wczesne lata działalności FPL) i nie jest podany w Strefie Klubowicza, należy wystąpić do klubu drogą mailową z prośbą o uzyskanie tego numeru od FPL .

2. Dane miotu i matki.

- data urodzenia miotu

- pełne imię kotki (bez tytułów, podczas pisania pojawiają się podpowiedzi w linii poniżej i tam należy wskazać właściwego kota),

- numer SN matki (z rodowodu),

- adres email, na który przyjdą informacje odnośnie składanego dokumentu,

- czy imię kociaków ma zaczynać się od PL*Przydomek, czy najpierw imię a przydomek na końcu,

- ilość kociąt w miocie (liczba ta uruchomi liczbę pozycji  na dane kociaków w 4 kroku),

 

3. Dane kocura

Zarejestrowane w FPL

- Klub rejestracji kocura (właściciela kocura), ten klub będzie potwierdzał krycie,

- pełne imię kocura.

 

Niezarejestrowane w FPL

- wybieramy opcję „"Kocur niezarejestrowany w FPL, dodaj skan”

- podajemy pełne imię kocura (bez tytułów), numer mikroczipu

- w oknie, gdzie podajemy dane kociaków, dołączamy czytelne skany następujących dokumentów: rodowód kocura, dokument miotu z potwierdzeniem krycia przez właściciela i klub kocura.

Uwaga: gdy rodowód kocura nie zawiera kodów EMS, musimy je dopisać.

 

4. Dane kociaków,

Przydomek jest wstawiony w miejsce, które wskazaliśmy w 2 kroku, dopisujemy:

- imiona,

- płeć,

- rasa ustawi się automatycznie na taką samą jaką ma ojciec i matka; w przypadku ras siostrzanych trzeba ją wybrać z listy,

- kolor i pręgowanie (wpis sprawdzany jest ze standardem rasy - co do spacji, poprawnie winno być np. MCO n 09 22, błędnie np: MCOn2209),

- mikrochip (w/g ISO ma tylko 15 cyfr).

 

5. Wyświetlenie dokumentu miotu, podsumowanie.

W celu korekty ewentualnego błędu można płynnie się poruszać pomiędzy punktami 2-5, bez utraty wpisanych informacji, za pomocą przycisków „wstecz” i „dalej” na dole strony.

Można też zostawić kartę miotu anulowaną, by wysłać jak się już nabierze pewności co do imion i płci.

Anulowana karta miotu jest tak jakby "zamrożona" - kluby jej nie widzą, FPL też nie widzi, istnieje tylko jako link na poczcie hodowcy.

 

6. Zapis dokumentu, nadanie numeru ID, wyświetlony (i wysłany mailem) zostanie również link do wysłanego dokumentu.

Uwaga - po każdej zmianie jest nowy link (i nowe ID dokumentu).

Na dokumencie miotu możemy w polu notatki dodać informacje dodatkowe np, jak brakowało numeru chipu u rodzica to możemy to tam właśnie wpisać.

W polu notatki swoje informacje mogą też dopisywać Kluby i FPL.

 

Obieg dokumentu:

- hodowca wypełnia i zapisuje dokument,

- formularz wysyła powiadomienie na email do: hodowcy, klubu hodowcy, klubu gdzie jest zarejestrowany kocur.

- każdy z klubów może zaakceptować dokument lub go odrzucić (powód powinien być zapisany w polu notatki)

- w przypadku obu akceptacji jest kierowany do wykonania przez FPL,

- w przypadku odrzucenia (przynajmniej przez jedną ze stron) lub anulowania przez hodowcę, dokument jest zwracany hodowcy (osobna informacja na email) do poprawki, dopiero wówczas można dokument poprawić.

Zachęcamy do korzystania z tej formy rejestrowania miotów.

 

 

Facebook