Wizyt
Dzisiaj: 57Wszystkich: 256974

Decyzja Zarzadu FIFe

Nowości » Decyzja Zarzadu FIFe

Zakres obowiązkowych badań MCO - dysplazja stawu biodrowego

Szanowni Państwo,
przesyłam w załączeniu informację o Decyzji podjętej przez Zarząd FIFe w odniesieniu do Uchwały GA, zgodnie z którą od 1.01.2019 koty rasy Maine coon podlegać miały obowiązkowym testom pod kątem dysplazji stawów biodrowych.

Odpowiedzialnością Zarządu jest zapewnić, aby wszystkie Uchwały przyjęte podczas Walnego Zebrania Czonków FIFe zostały zaimplementowane i włączone odpowiednio w treść Statutu bądź odpowiednich Regulaminów. Jak wiadomo, podczas tegorocznego GA FIFe przyjęta została Uchwała o obowiązkowym teście radiograficznym pod kątem dysplazji stawu biodrowego dla kotów hodowlanych rasy Maine coon oraz oficjalnej rejestracji i publikacji wyników tych testów. Na podstawie przyczyn opisanych poniżej, Zarząd FIFe zdecydował o wstrzymaniu implementacji wspomnianej Uchwały GA FIFe, a innymi słowy o przyznaniu wyjątku niestosowania się do tej Uchwały dla wszystkich członków FIFe. Podjęcie tej decyzji nie było łatwe, podparte zostało rekomendacją Komisji Zdrowia i Dobrostanu FIFe. Komisja Zdrowia i Dobrostanu zainicjowała ankietę pośród wszystkich członków FIFe w nawiązaniu do podjętej Uchwały przez WZC FIFe, która niestety, wygenerowała odpowiedzi od mniej niż 1/3 członków. Rozesłane przypomnienie spowodowało pozyskanie odpowiedzi od kolejnej 1/3 członków, co nadal pozostawia 1/3 członków FIFe, którzy nie współpracowali z FIFe w tej kwestii do dnia dzisiejszego.

Choć jest to smutne i szokujące, pragniemy podziękować wszystkim tym członkom, którzy wzięli udział i udzielili odpowiedzi na pytania zadane przez Komisję. Zarząd FIFe jest przekonany, że ważnym i pożądanym jest testowanie kotów rasy Maine coon pod kątem dysplazji stawu biodrowego i rozmnażanie kotów zdrowych, wolnych od tego schorzenia, ale niemożliwym będzie przebadanie i ocena wyników ponad 15 000 kotów tej rasy, zarejestrowanych w FIFe, w dopuszczalnych ramach czasowych. Jednym z argumentów jest fakt, że tylko 2 organizacje są gotowe dokonać ewaluacji badań radiograficznych, ale nie są w stanie przebadać ponad 15 000 zarejestrowanych kotów i dokonać oceny otrzymanych wyników w pożądanych ramach czasowych. Ponadto wiele Europejskich Uczelni Wyższych stwierdziło, że nie zostały ustalone kryteria oceny i interpretacji skanów bądź zdjęć roentgenowskich stawów biodrowych u kotów, ani też kryteria oceny stosowane przy ocenie wyników badań psów nie mogą być stosowane do interpretacji wyników otrzymanych u kotów. Oznacza to, że nie ma jednego, równocennego, jednoznacznego sposobu przeprowadzenia testów we wszystkich krajach członkowskich FIFe. Podsumowując, Zarząd FIFe jest przekonany, że implementacja wspomnianej Uchwały GA FIFe doprowadziła by do chaosu, niepewności i poważnych problemów.

W imieniu Zarządu FIFe
Znnette Sjödin
President Eric Reijers
General Secretary

Z poważaniem
Anna Duraj
Sekretarz Generalny FPL

Facebook